Srauto gesinimo šuliniai


Srauto gesinimo šulinys, sumontuotas už siurblinės, skirtas sumažinti vandens slėgimą.
Srauto gesinimo šuliniai yra daromi pagal užsakymą ir suderinant su vamzdyno diametru.

Eccua srauto gesinimo šuliniai atitinka standarto EVS‐EN 13598‐2:2009 reikalavimus.

Dokumentai

Techninė informacija

  • Srauto gesinimo šuliniai

Brėžiniai

  • Flow reducing well
  • Montavimo instrukcija

    • Paigaldusjuhend