Septikai Carat S

septik carat s
Trijų skyrių septinė talpa

Septinės talpos su daliniu biologiniu procesu yra naudojamos išskirti plaukiojančias ir pašalinamas substancijas.

Dėl pajėgumo nustatymo vienam gyventojui 1500 l, nuotekos joje išbūna maždaug 10 dienų. Tai įgalina mikroorganizmams efektyviai suskaidyti organines atliekas papildomai prie mechaninio valymo (dalinis biologinis valymas). Šių septinių talpų pajėgumas yra 1500 l vienam gyventojui ir turi susidėti mažiausiai iš trijų skyrių.

Vienos/dviejų skyrių septinė talpa

Plaukiojančios ir pašalinamos dalelės iš nuotekų patenka į septines talpas mechaniniam apdorojimui. Tai grynai mechaninis valymas, kuriam jums reikia tūrėti minimum 500l vienam žmogui. Jeigu, tarkim, jūs turite 1500 l, nuotekos praeis per sistemą maždaug per 3 dienas. Tokios septinės talpos tūris tūrėtų būti mažiausiais 2000l. Tie 2000 l yra pakankami 4 gyventojams, kievienam papildomam gyventojui reiktų papildomų 500l.

 

Daugiau informacijos galite rasti:    www.valymoirengimai.com – savaime grunte įsitvirtinantis trijų kamerų septikas Carat S

Dokumentai

Katalogai

 • Graf K28 eestikeelne kataloog

Brėžiniai

 • Carat S 2700
 • Carat S 3750
 • Carat S 4800
 • Carat S 6500

Sertifikatai

 • Certificate PIA Carat S Graf
 • Certificate PIA Carat S Stability Graf
 • Declaration Carat S stability Graf
 • Declaration Carat S Graf

Montavimo instrukcijos

 • GRAF Septik koostamise juhend EST
 • Carat S vaheseina koostamise juhend EST