Nuotekų siurblinės su nešmenų atskyrimo sistema Strate Awalift


Nešmenų atskyrimo technologijos išradėjai- Vokietijos kompanija STRATE Technologie für Abwasser GmbH. Šios sistemos buvo sukonstruotos ir įdiegtos dar praeito amžiaus 6-o dešimtmečio pabaigoje ir šiuo metu naudojamos visoje Europoje Awalift serijos nuotekų šalinimo įrenginiuose.
Nuotekų perpumpavimo įrenginiai Strate Awalift skiriasi nuo tradicinių nuotekų siurblinių ir turi daug pranašumų:
• patentuota nešmenų atskyrimo sistema garantuoja optimalią siurblių apsaugą nuo užsikimšimo bei siurblio efektyvumo sumažėjimo;
• tik „apvalytos“ nuotekos be kietųjų dalelių veikia siurblių darbo ratus, tai leidžia naudoti aukšto efektyvumo siurblius su trijų menčių darbo ratais;
• nešmenų atskyrimo kameroje susikaupę nešmenys yra išplaunami iš jos jau pumpavimo ciklo pradžioje, o vėliau dalinai švarios nuotekos galutinai išplauna šią kamerą bei apsaugo atbulinius vožtuvus nuo užsikimšimo;
• stabili, plieninė įrenginio konstrukcija atspari vibracijoms ir labai tyli;
• Awalift yra hermetiška, dujų bei kvapo nepraleidžianti sistema;
• didelis siurblių variklių pasirinkimas priklausomai nuo užduoto darbo taško: nuotekų debito bei slėgio.

Dokumentai

  • Straipsnis LVTA informaciniame leidinyje “Vandentvarka” 2011m. Nr.39

Katalogai

  • Strate katalogas ENG

Nešmenų atskyrimo įrenginio Strate Awalift veikimo principas