Mėginių paėmimo šuliniai


Mėginių paėmimo šulinys yra skirtas nuotekų analizei ir priežiūrai atlikti prieš joms patenkant į centrinę nuotekų sistemą. Šulinys paprastai statomas po riebalų skirtuvo.
Jis skrtas paimti vandens pavyzdžiams, o taip pat vamzdyno uždarymui prieš jų pajungimą
į centrinį vamzdyną.

Eccua mėginių paėmimo šuliniai atitinka standarto EVS-EN 13598-2:2009 reikalavimams.

  • Šulinio aukštis: 1250mm, 1350mm, 2680mm
  • Šulinio skersmuo: 630mm
  • Įtekėjimas: pagal projektuojamą vamzdyną
  • Ištekėjimas: pagal projektuojamą vamzdyną
  • Peteliškinis uždoris: pagal projektuojamą vamzdyną

Dokumentai

Techninė informacija

Brėžiniai

  • Mėginių paėmimo šuliniai

Instrukcijos