I klasės naftos produktų atskirtuvai

Naftos atskirtuvas1

I-os klasės naftos produktų atskirtuvai naudojami lietaus vandens, surinkto nuo parkavimo aikštelių, kelių, pramoninių zonų ir kt. valymui lengvųjų angliavandenilių (tankis mažesnis nei 0,85 g/cm³) atskyrimo metodu. Šie atskirtuvai užtikrina mažesnį nei 5 mg/l lengvųjų angliavandenilių kiekį išvalytose lietaus nuotekose sutinkamai su standarto EN 858 -1:2002/A1:2005 reikalavimais. Tokiam išvalymo rezultatui pasiekti naudojamas specialus koalescencinis filtras.

Naftos produktų atskirtuve yra dvi kameros. Pirmojoje nusodinamas purvas ir smėlis, antrojoje koalescenciniu filtru iš vandens atskiriamos naftos produktų dalelės.

Eccua gamina I-os klasės naftos produktus, kurių našumas nuo 1,5 l/s iki 100 l/s. Atskirtuvai dviejų tipų:
Naftos atskirtuvas2
1. Su smėliagaude;
2. Su smėliagaude ir apibėgimo sistema.

Eccua I-os klasės naftos produktų atskirtuvai gali būti montuojami žalioje zonoje ir važiuojamoje dalyje.

Dokumentai

Techninė informacija

 • I klasės naftos produktų atskirtuvas su smėliagaude
 • Montavimo instrukcija

  • I klasės naftos produktų atskirtuvo montavimo ir aptarnavimo instrukcija

  Brėžiniai

Brėžiniai

 • NS3-with-by-pass
 • NS6-with-by-pass
 • NS10-with-by-pass
 • NS15-with-by-pass
 • NS20-with-by-pass
 • NS30-with-by-pass
 • NS40-with-by-pass
 • NS50-with-by-pass
 • NS65-with-by-pass
 • NS80-with-by-pass
 • NS100-with-by-pass
 • NS100-with-by-pass D500-pipes